BLOG – Mindfulness a netrpělivost

Když člověk začíná s praxí mindfulness, velmi často narazí na tvrdé překážky. Nudu, neklid, netrpělivost, ospalost. Tyto překážky jej dokáží docela rychle odradit – “mám přece na práci něco důležitějšího”. Tyto pocity se objeví, když najsou naplněna naše očekávání, nebo když odezní počáteční nadšení. Často si řekneme “Já jsem netrpělivý” nebo “Dnes jsem příliš netrpělivý abych meditoval”.

Zkusme se podívat trochu za oponu, co se vlastně děje. Mysl není “jedna” věc, ale spíše kolekce mnoha mentálních procesů (o tom možná někdy příště). Každý z těchto procesů má svůj cíl, ale zároveň každý proces snaží přispět k tomu, abychom se celkově cítili dobře a šťastně. V momentě , kdy nejsme spokojení se svojí praxí, různé části mysli začnou hledat lepší zdroj spokojenosti. V ten okamžik jednotlivé procesy mysli nejsou sjednocené v úsilí meditovat, tím se vytváří vnitřní konflikt, který vede k ještě větší nespokojenosti.

Většinou v tento okamžik sáhneme k jednomu ze dvou řešení. Buď to vzdáme a jdeme dělat něco jiného. Nebo se snažíme praktikovat s větším úsilím, aby mysl spolupracovala. Ale, když jedna část mysli začne tlačit na další procesy, vzniká ještě větší koflikt, který se snažíme přetlačit vůlí. A to nefunguje, vůlí nejde vyřešit tuto vnitřní rezistenci. Čím víc tlačíme, tím větší nepohodlí vzniká.

Jak z toho tedy ven? Místo toho, abychom s těmito pocity bojovali a snažili se mysl donutit dělat co chceme, se můžeme “podívat” na pocity, které právě zažíváme (řekněme netrpělivost). Můžeme zkrátka jen cítit jaké to je (jak se cítím), když cítím netrpělivost. Může to být celkový pocit, nebo můžeme cítit někde na těle nebo v obličeji fyzické počitky, které sebou netrpělivost nese. A tyto pocity pozorujeme bez posuzování. Což nemusí být zpočátku snadné, ale je tento postoj je velmi prospěšný. V tu chvíli zkrátka zažíváme pocit netrpělivosti, bez ohledu na to, jestli se nám to líbí nebo ne. Navíc, už jsme ji zažili 1000x, tak ji zkusíme možná poprvé přijmout, místo to abychom od ní utíkali. Jenom to zkusíme a uvidíme co se stane. Pomůže i to pokud se nebudeme s touto emocí identifikovat, tj. místo toho abychom řekli “jsem netrpělivý” můžu říct neutrálně “netrpělivost roste”.

Druhou stánkou je pozitivní přístup a radost v praxi (k tomu se dostaneme třeba příště).

Nezapoměňte, praxe mindfulness je jen série jednoduchých úkonů. Výšledky přijdou samy, díky pravidelnosti praxe s uvolněným přístupem.

Zdroj: Mind Illuminated, potvrzeno mou vlastní zkušeností 🙂