BLOG – Zaměřená a periferní Pozornost

Naše pozornost je úžasný nástroj. Zkusili jste někdy pozorovat jak je rychlá, jak plynule přechází z objektu na objekt (třeba z tělesného pocitu na zvuk projíždějícího auta)? A všechno se to děje samo, bez našeho vědomého zásahu. Pojďme si něco říct o typech pozornosti. Lze říct, že pozornost můžeme v zásadě dělit na 2 typy. Pozornost zaměřenou a pozornost periferní. Zaměřená pozornost je ta, která vybere jeden objekt z celkového pole pozornosti a potom jej analyzuje a interpretuje. Poté může být objekt prozkoumán, posouzen a můžeme se k němu vztahovat nebo na něj nějak regovat. Abychom mohli reagovat rychle, je potřeba, aby tato pozornost pracovala konceptuálně (například “tohle je lžička”).

Periferní pozornost funguje úplně jinak. Zahrnuje vše, co naše smysly právě zaznamenávají. Nepracuje s koncepty, tato pozornost je otevřená všemu co přichází. Tato pozornost vnímá vztahy mezi objekty a také nám dává informace o kontextu.

Ve zkratce se tedy dá říct, že zaměřená pozornost analyzuje co právě vnímáme a ta periferní tomu dává kontext. Důležité je, aby obě pozornosti spolupracovaly, periferní skenuje okolí a využívá zaměřené pozornosti tam, kde je to efektivní. Při nedostatku periferní pozornosti naše zaměřená pozornost “skáče” naslepo, bez kontextu.

Jsou tady ještě další rozdíly, které jsou podstatné. Zaměřená pozornost je velmi vztažená k pocitu “já”, jejím úkolem je vyhodnocovat objekty vzhledem k naší prosperitě a spokojenosti. Je ale díky tomu velmi ovlivněná strachem, touhou, odporem, atd. Také se identifikuje s externími objekty  (moje auto, můj problém). Periferní pozornost je mnohem objektivnější.

V našich životech se ale stalo to, že trénujeme zaměřenou pozornost (práce, povinnosti, všechno je převážně o zaměřené pozornosti). Navíc, naše celková pozornost je omezená, pokud si zaměřená pozornost ukrojí velký kus, na periferní pozornost zbyde málo nebo vůbec nic.

Všimněte si, že v okamžicích, kdy bychom to potřebovali nejvíce, když například procházíme obtížnou situací, tak často ztrácíme soudnost. Je to právě proto, že ta obtížná situace zahltila naši zaměřenou pozornost a na tu periferní nezbyla energie.

Co s tím ? Jednou z možností je trénink mindfulness. Jednak tím zvětšujeme kapacitu naší periferní pozornosti. A také trénujeme specificky periferní pozornost. Pozorujeme dech (zaměřená pozornost), ale zároveň neztrácíme periferní pozornost.

Inspirace pro článek čerpána z knihy Mind Illuminated a také z mé praxe.